Srovnání nejlepších nabídek

Archív štítků: Povinné ručení Flotila

Povinné ručení jako zákonná povinnost

Každý vlastník motorového vozidla by měl být zodpovědný také za jeho provoz na pozemních komunikacích, což bylo v ČR ustanoveno i zákonem. Od roku 2000 musí každý provozovatel motorového vozidla mít uzavřeno pojištění o povinném ručení.

Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (poslední novela 57/2006 Sb.).

Pojištění (povinné ručení) se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Jak již bylo uvedeno výše, existuje zákonná povinnost mít uzavřeno povinné ručení. V případě že nemáte smlouvu o povinném ručení uzavřenou, můžete být stíháni nemalou pokutou včetně doplacení poplatku za každý den provozu vozidla.

Pojištění motorových vozidel

I když se některým klientům pojišťoven a vlastníkům motorových vozidel může zdát že ceny za povinné ručení jsou vysoké, tak vězte, že Vámi způsobená škoda může v některých případech dosahovat až miliónů korun.

Ve srovnání s několika tisíci korun ročně je tedy cena povinného ručení zanedbatelná a každý vlastník motorového vozidla, který se stal viníkem nehody, vynaložené náklady na povinné ručení v takové chvíli určitě ocení.

Navíc pokud provozujete vozidlo bez uzavřeného povinného ručení, můžete být pokutováni částkou až 20 000,-Kč a navíc být postiženi zákazem řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku.

Řidičům, majitelům a provozovatelům vozidla se tedy rozhodně vyplatí povinné ručení platit včas a hlavně ho mít pro své vozidlo sjednané, protože neplatné nebo dokonce žádné povinné ručení pro Vás může mít dalekosáhlé následky převážně v podobě pokuty nebo v horším případě úhrady vzniklé škody z Vašich finančních zdrojů. Při dnešních cenách automobilů se například obyčejné „ťuknutí“ při parkování, které zaviníte, může vyšplhat na škodu desítek tisíc korun. V takové nepříjemné situaci Vám přijde uzavřené povinné ručení jistě vhod.

Vložil Porovnání pojištění vozidel, Povinné ručení recenze | Štítek , , | Zanechat komentář